Strażacy z trzech sąsiadujących ze sobą jednostek ochotniczych straży pożarnych 29 maja spotkali się z ratownikami medycznymi z ZZOZ Ostrów Wielkopolski w celu doskonalenia umiejętności w trakcje działań ratowniczych.

Celem szkolenia w którym udział wzięli druhowie z OSP Miasto Ostrów Wielkopolski, OSP Czekanów i Wtórek było omówienie działań ratowniczych w trakcie zdarzenia masowych.

Szkolenie poprowadził ratownik medyczny Wojciech Kornaszewski, który omówił zasady postępowania w trakcie takich zdarzeń, a także jak przeprowadzić segregację medyczną. I rozstawić punkt medyczny. Spotkanie było doskonałą okazją do pogłębienia lepszej współpracy, która jest bardzo ważna podczas działań ratowniczych.

Warto zaznaczyć, że w szeregach powyższych jednostek OSP znajdują się ratownicy medyczni pracujący na co dzień w Zespołach Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu ostrowskiego.

o autorze

Redakcja/Łukasz