W dniach:

23-24 marca 2012r.
30-31 marca 2012r.
1 kwietnia 2012r.

Jednostki brały udział kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy który odbył się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej W Koźminku.
&

Kurs miał na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu
medycyny ratunkowej i organizacji ratownictwa medycznego.Strażacy przez 4 dni cwiczyli oraz przyswajali sobie informacje dotyczące pierwszej pomocy.

Dnia 1 kwietnia odbył się egzamin końcowy sprawdzający umiejętności strażaków.

Takie kursy mają na celu przygotowanie jednostek OSP do działań ratunkowo-gaśniczych

W kursie wzieły udział jednostki:
Osp Opatówek
Osp Pólko
Osp Koźminek
Osp Tykadłów
Osp blizanów

&

Foto i Opis: Osp Opatówek

o autorze

Redakcja