W dniach 27.02-01.03.2010 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie trzydziestoosobowa grupa strażaków – ratowników z województwa małopolskiego przeszła kurs obsługi aparatów powietrznych. Kurs ten przeprowadzony był zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP.

Podczas trwania turnusu, każdy z uczestników przeszedł m.in. komorę dymową i otrzymał stosowne zaświadczenie o zaliczeniu próby. Pierwszego dnia strażaków przywitał wykładowca SA w Krakowie – st.kpt. mgr inż. Zbigniew Wójcik. Następnie, ratownicy z wykładowcą przeszli krótkie szkolenie dotyczące obsługi aparatu i jego budowy, a na zakończenie dnia przeszli krótki egzamin praktyczny. Dzień drugi to również dzień teorii wraz z zasadami ratownictwa i ewakuacji osób z zagrożonych pomieszczeń.

[galeria=7,lewa]Potem znów przyszedł czas na praktykę. W zadymionym pomieszczeniu, w którym odbywały się wcześniej wykłady asp. Rafał Czaja umieścił grupę pozorantów, których zadaniem było w jak najbardziej realistyczny sposób przyjąć postawę ludzi, którzy zostali w płonącym i zadymionym budynku. Zastęp ratowników natomiast, miał za zadanie przeszukanie, a następnie wydobycie z zagrożonego budynku tych osób.

Dzień trzeci to dzień egzaminu na komorze dymowej wojewódzkiego ośrodka szkoleniowego PSP oraz egzaminu ustnego w Szkole Aspirantów przy trzy osobowej komisji. Cała grupa zdała egzamin pozytywnie.

dh Łukasz Patrzyk OSP Włosienica

o autorze

Redakcja