Kurs OSP dla strażaków z Ukrainy

10 lipca 2023 roku, w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, miała miejsce uroczysta inauguracja kursu OSP dla grupy uczestników z Ukrainy, reprezentujących obwód rówieński. To wydarzenie ma ogromne znaczenie i wpisuje się w długotrwałą współpracę między Polską a Ukrainą w obszarze bezpieczeństwa.

W ramach szkolenia, które ma charakter ogólny i dotyczy zagadnień związanych z pożarnictwem, weźmie udział 10 osób z Ukrainy, pełniących funkcje wójtów i działaczy ukraińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym celem tego kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz działalności strażackiej. Wyjątkowym elementem tego szkolenia jest fakt, że uczestnicy otrzymają polskie umundurowanie jako darowiznę. Komendant Główny PSP podjął decyzję, że kursanci będą mogli korzystać z polskich “mundurów” podczas szkolenia, a po jego zakończeniu zabrać je ze sobą na Ukrainę jako symboliczny gest współpracy i solidarności.

Ukraina wdrożyła ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, wzorowaną na polskim systemie, co doprowadziło do organizacji tego kursu. Wzajemna współpraca państw w dziedzinie prawa i wymiana doświadczeń stanowią kluczowe elementy w budowaniu bezpiecznego i stabilnego regionu. Dzięki takim inicjatywom strażacy z Ukrainy mają okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, które będą służyć ochronie ludzi i mienia na ich terenie. Spotkania takie umożliwiają również wymianę doświadczeń między polskimi i ukraińskimi strażakami, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i solidarności.

Kurs OSP dla strażaków z Ukrainy przyniesie liczne korzyści dla obu stron i wzmocni współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. Życzymy wszystkim uczestnikom owocnej nauki i niezapomnianych doświadczeń, które przyczynią się do podniesienia standardów bezpieczeństwa na Ukrainie.

Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski

Exit mobile version