Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła kolejny przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych dla podległych komend powiatowych i miejskich.

Tym razem przedmiotem postępowania jest dostawa ośmiu samochodów ratowniczo – gaśniczych w trzech częściach.

Cześć pierwsza polega na dostawie czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 z silnikiem o mocy min. 350 kW wyposażonych w zbiornik wody o pojemności 5000-6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3200 l/min, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę i instalację zraszaczową.

Część druga to dostawa trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 z silnikiem o mocy min. 300 KM, wyposażonych w zbiornik wody 2500-3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, autopompę o wydajności min. 2400 l/min, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę i instalację zraszaczową.

Trzecia, ostatnia część to dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym 4×2 z silnikiem o mocy min. 250 KM, który należy wyposażyć w zbiornik wody o pojemności 2000 – 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 2000 l/min, agregat proszkowy ze zbiornikiem na proszek ABC o pojemności 500-750 kg, maszt oświetleniowy i linię szybkiego natarcia.

Odbiorcy

Ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do komend Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Raciborzu i Kłobucku, średnie samochody ratowniczo – gaśnicze otrzymają komendy w Żorach, Wodzisławiu Śląskim i Mikołowie, natomiast średni samochód z modułem proszkowym otrzyma komenda w Chorzowie.  

Zamówienie należy wykonać do 10 grudnia 2021 roku.  

To kolejny przetarg na dostawę wozów dla śląskich strażaków, na rozstrzygnięcie czekają przetargi na dostarczenie ciężkich i średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla komend Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu oraz samochodu specjalnego z drabiną min. 40 m dla komendy w Bielsku-Białej.

Foto. 112czestochowa.eu 

o autorze

Redakcja/Łukasz