Wielkopolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na części:

Część pierwsza – dostawa dwóch średnich samochodów z napędem 4×2 wyposażonych w zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, działko wodno-pianowe i autopompę A16/8.

Część druga – dostawa samochodu 4×4 ze zbiornikiem wody o pojemności min. 2500-2600 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, autopompą o wydajności min. 2400 l/min.

Część trzecia – dostawa samochodu 4×4 wyposażonego w zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 2500 l/min i działko wodno-pianowe.

Odbiorcy

Samochody z części pierwszej trafią do komend w Słupcy i we Wrześni, z części drugiej do komendy w Grodzisku Wielkopolskim, a z części trzeciej do komendy w Kaliszu.

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Foto. Jarocin112.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz