KW PSP Szczecin na zakupach

W ubiegłym tygodniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłosiła przetarg na dostawę nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.