Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa dwunastu samochodów ratowniczo – gaśniczych. zamówienie zostało podzielone siedem części:

Część A – dostawa trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×4 dla KP PSP w Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu i Rypinie.

Moc silnika min. 235 kW, automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów, wyciągarka, zbiornik wody 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 1600 l/min, system piany sprężonej, działko wodno-pianowe.

Część B – dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×2 dla KP PSP w Świeciu.

Moc silnika min. 210 kW, automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów, wyciągarka, zbiornik wody 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 1600 l/min, działko wodno-pianowe.

Część C – dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 6×6 dla KM PSP w Bydgoszczy.

Moc silnika min. 323 kW, zautomatyzowana skrzynia biegów, wyciągarka, zbiornik wody 9000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 5000 l/min, działko wodno-pianowe.

Część D – dostawa dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×4 dla KM PSP w Grudziądzu i Toruniu.

Moc silnika min. 270 kW, automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów, wyciągarka, zbiornik wody 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. A32/8-3/40, działko wodno-pianowe.

 

Część E – dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla KM PSP we Włocławku.

Moc silnika min. 235 kW, automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów, wyciągarka, zbiornik wody 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 1600 l/min,  działko wodno-pianowe.

Część F – dostawa dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×4 dla KM PSP w Toruniu i KP PSP w Lipnie.

Moc silnika min. 270 kW, automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów, wyciągarka, zbiornik wody 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. A32/8-3/40, działko wodno-pianowe.

Część G – dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×4 dla KM PSP we Włocławku i KP PSP w Inowrocławiu.

Moc silnika min. 235 kW, automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów, wyciągarka, zbiornik wody 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 1600 l/min,  działko wodno-pianowe.

Wszystkie samochody powinny zostać dostarczone ze sprzętem opisanym w specyfikacji.

Zamówienia z części A, B, D, E, F i G powinny zostać zrealizowane 30 września br., a z części C do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Foto. KM PSP Bydgoszcz  

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl