2 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Kwidzynie odbyło się uroczyste ślubowanie trzech nowych strażaków.

Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie mł. bryg. Wojciech Berent odczytał słowa roty, które str. Przemysław Groszewski, str. Patryk Czeszejko i  str. Kacper Kołodziej powtórzyli przed sztandarem komendy składając tym samym ślubowanie.

W uroczystości udział wzięła zmiana JRG pełniąca tego dnia służbę.

Foto. PSP Kwidzyn 

o autorze

Redakcja/Łukasz