W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na dostawę dwóch samochodów laboratoriów dla grup ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Przedmiotem postępowania jest dostawa zestawu składającego się ciągnika siodłowego 4×2 i naczepy dwuosiowej z ostatnią osią skrętną, która powinna zostać podzielona na trzy przedziały:

Przedział A – Analityczny (wysuwany)

Przedział B – Brudny / biologiczny

Przedział C – Czysty / chemiczny

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Pierwszą złożyła firma HT Lab Tec GmbH z Niemiec o wartości 26 395 800 zł z VAT, drugą ofertę złożyła firma Janusz Kania Agregaty Pex-POOL PLUS, która wyceniła zrealizowanie zamówienia na 23 985 000 zł brutto. Obie firmy zadeklarowały wykonanie zamówienia do 10 lutego 2021 roku.

Komenda Wojewódzka PSP na zrealizowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 25,3 mln zł brutto. Część środków do dofinansowanie unijne.

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, a wszystko wskazuje na pozytywne zakończenie, samochody trafią do Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Warszawy i Poznania.

o autorze

Redakcja/Łukasz