Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ogłosiła przetarg na dostawę dwóch samochodów laboratoriów dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Przedmiotem postępowania jest dostawa tak naprawdę zestawu składającego się z ciągnika siodłowego z napędem 4×2, silnikiem o mocy min. 440 KM, automatyczną skrzynią biegów i naczepy dwuosiowej z ostatnią skrętną osią, która powinna zostać podzielona na trzy przedziały:

Przedział A – Analityczny (wysuwany)

Przeznaczony do obsługi/nadzorowania wszystkich systemów, instalacji, urządzeń zainstalowanych w laboratorium.

Przedział B – Brudny / biologiczny

Jest to część laboratorium przeznaczona do: przygotowywania/obróbki dostarczonych próbek, analiz biologicznych oraz chemicznych, przeprowadzenia detekcji oraz wstępnej identyfikacji czynników biologicznych z próbek środowiskowych pobranych przez funkcjonariuszy PSP.

Przedział C – Czysty / chemiczny  

W tym przedziale realizowane będzie rozpoznanie specjalne, w tym przygotowanie oraz analizy fizykochemiczne prób, na poziomie posiadającym mniejszy stopień ryzyka niż próby w przedziale B.

Wymagania techniczne dla ciągnika siodłowego, naczepy i sprzętu, który powinien zostać zamontowany to ponad sto stron.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena – 60%, gwarancja i rękojmia na ciągnik – 2%, gwarancja i rękojmia na naczepę i część sprzętu – 25% oraz gwarancja i rękojmia na pozostały sprzęt 13%.

Firma, która wygra będzie musiała wykonywać wszystkie prace według przygotowanego harmonogramu.   

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem samochody powinny trafić do Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Poznaniu w drugiej połowie 2021 roku.

Jest to drugi przetarg na dostawę tych samochodów, poprzedni został unieważniony, ponieważ trzy złożone oferty przekroczyły budżet. Za wykonanie zamówienia firmy chciały ponad 30 milionów złotych, natomiast budżet zamawiającego to niecałe 20 milionów złotych.

Po unieważnieniu przetargu przeprowadzono również drugi dialog techniczny. Zamawiający zrezygnował z części sprzętu i doprecyzowano lub zmieniono niektóre zapisy w specyfikacji.

o autorze

Redakcja/Łukasz