W czasie kończącego się właśnie sezonu pożarowego w Puszczy Białowieskiej zanotowano największą od 12 lat liczbę pożarów – poinformowała Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Od 2000 r. w 93 pożarach na terenie Puszczy Białowieskiej spłonęło ponad 39 hektarów lasów. Najtrudniejsze były lata 2002-2003. Wówczas łącznie w 29 pożarach spłonęło blisko 15 ha lasów.

Od początku 2018 r. na terenie trzech nadleśnictw puszczańskich – Białowieża, Browsk i Hajnówka – wybuchło 10 pożarów. Dzięki systemowi szybkiego dostrzegania i błyskawicznym interwencjom ich łączna powierzchnia nie przekroczyła hektara. To niewiele, ale ponieważ średnio na hektarze lasu zalega obecnie w Puszczy ponad 100 ton martwego drewna, a znaczna część powierzchni zamarłych lasów jest pokryta suchymi trawami, leśnicy i strażacy mają powody do niepokoju.

Co ma wpływ na powstawanie i rozwój pożarów? Według leśników w Puszczy Białowieskiej ich przyczyną najczęściej są podpalenia i zaniedbania. Człowiek jest odpowiedzialny tutaj za ponad 54 proc. pożarów. Przyczyna 33 proc. z nich jest nieznana (tu też w części może wchodzić w grę czynnik ludzki), zaś stosunkowo duży, w porównaniu do reszty kraju, jest w Puszczy odsetek pożarów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi – ponad 8 proc. Istotnym czynnikiem jest oczywiście pogoda – w wilgotnym i stosunkowo chłodnym 2017 r. na terenie Puszczy Białowieskiej nie odnotowano ani jednego pożaru, a w tym roku, kiedy było sucho i gorąco – 10.

Zagrożenie zauważają nie tylko leśnicy. W tym roku do administracji Lasów Państwowych trafiło łącznie 11 pism z apelami o interwencję i ograniczenie ryzyka pożaru. Zwracali się o to m.in. żołnierze z jednostki wojskowej koło Hajnówki, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Graniczna i lokalne samorządy. Szczególnie ważne jest oczyszczenie terenu wokół jednostki wojskowej – skład broni i amunicji w połączeniu z zalegającą na ich terenie i wokół dużą ilością materiału palnego stanowi, dosłownie, mieszankę wybuchową.

Foto. lasy.gov.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl