W poniedziałek 25 lipca lęborscy strażacy zostali powiadomieni o wycieku białej, nieokreślnonej substancji do rzeki Okalica w Lęborku w pobliżu chłodni Pago. Roztwór, który wydobywał się z kanalizacji deszczowo – burzowej został zabezpieczony przez strażaków.

Działania strażaków ograniczyły się do uszczelnienia rury kanalazacji burzowej za pomocą folii i worków z piaskiem – nie było konieczności rozkładania zapór parkowanych i sorpcyjnych, ponieważ substancja ta nie była ropopochodna – informuje dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lęborku st. kpt. Bogdan Madej. Na miejsce przybyły również przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, lęborskiego starostwa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w tym pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lęborku. Pobrano próbki wody oraz samej mlecznej substancji.

o autorze

Redakcja