Na początku marca Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ogłosiła nabór na wolne miejsce pracy. Zainteresowanie było ogromne. Wstępnie zgłosiło się 30 osób. Po pierwszym etapie kwalifikacje przeszło 12 osób. Wczoraj kandydaci musieli się zmierzyć z testem sprawności fizycznej.

Na tym jednak nie koniec. Dzisiaj z 7 osobami, które zdobyły najwyższą punktację prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne. Jutro (piątek, 25 marca) komenda państwowa PSP w Lęborku wzbogaci się o jednego strażaka.

&

– Ogłosiliśmy nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej – informuje Bogdan Madej z KP PSP w Lęborku. – Do ostatniego etapu po testach sprawnościowych przeszło 7 osób. Wszyscy ci kandydaci mają wysokie kwalifikacje i wybór jest naprawdę bardzo trudny.

Strażak stażysta to podstawowy stopień w służbie strażackiej. Będzie on posiadał ten stopień przez okres trzech lat.

&

W międzyczasie co roku będzie musiał przechodzić badania lekarskie. Na sam początek czeka go jednak komisja lekarska przeprowadzana przez lekarzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wydadzą opinię, czy dana osoba spełnia kryteria zdrowotne. Na zakończenie warto dodać, że wynagrodzenie jakie obecnie otrzymuje strażak stażysta wynosi 1.800 zł brutto, to niewiele po odjęciu podatku. Można być jednak dumnym, że należy się do grupy, która w Polsce zajmuje pierwsze miejsce jeśli chodzi o zaufanie społeczne.

&

&

&

&

Tekst: Rak

o autorze

Redakcja