Leśne ćwiczenia straży pożarnej z powiatu lęborskiego

W piątek 16 września odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnej z terenu powiatu lęborskiego w województwie pomorskim.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych rozwinięcia zastępów podczas pożaru lasu, prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeń zgrywających plutonu „Pożar”.

Wzięły w nich udział zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lęborku oraz jednostki OSP Cewice, Łebunia, Wicko i Lębork.

Exit mobile version