Strażacy w Małopolsce w okresie wakacji podobnie jak w poprzednim roku szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie.

Zgodnie z zapisami „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”, którego aktualizację podpisali 19 czerwca 2019 roku: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant główny Policji, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz przedstawiciele organizacji harcerskich i skautowych, strażacy wizytują obozy harcerskie.

Podpisany dokument jest efektem pracy przedstawicieli służb oraz organizacji harcerskich i skautowych, którego celem było wypracowanie rozwiązań, służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które obejmują etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Aktualizacja dokumentu obejmowała przede wszystkim dopracowanie wytycznych w zakresie organizacji wędrownych obozów harcerskich, a w szczególności informowanie służb przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Ma to na celu zwiększenie świadomości o miejscu przebywania dzieci i młodzieży jak również skrócenie czasu dotarcia służb do obozu w razie wystąpienia zagrożenia.

Wizyty strażaków mają na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia, działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP. Ponadto strażacy podczas wizyty zapoznają się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznają wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Przeprowadzają również zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających na zgrupowaniu.

KW PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz