Z okazji Dnia Strażaka szef MSWiA Mariusz Kamiński skierował list do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,    
Druhny i Druhowie,

z okazji Dnia św. Floriana, patrona strażaków, składam wyrazy głębokiej wdzięczności wszystkim funkcjonariuszom pełniącym służbę w Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jednostek ochotniczych. Wasza misja, jako wzór troski o dobro wspólne, darzona jest w naszej Ojczyźnie powszechnym szacunkiem, stanowiąc symbol niezwykłego poświęcenia oraz odwagi. Za tą nieustanną gotowość do walki o ludzkie życie i mienie pragnę Wam w dniu Waszego Święta z głębi serca podziękować.

Jednocześnie chciałbym Was zapewnić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzega potrzeby Waszych jednostek i robi wszystko, by tworzyć jak najlepsze warunki do ich funkcjonowania. Dotyczy to zarówno wyposażenia obu Waszych formacji w jak najnowocześniejszy sprzęt, jak i tworzenia odpowiednich ram prawnych w obszarze ochrony przeciwpożarowej. 

Przykładem takich działań jest ustawa o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych, która wprowadziła m.in. specjalne świadczenie dla tych, którzy po 25 latach służby zdecydują się pozostać w swojej formacji. Chcemy, żeby z tego rozwiązania korzystali najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, z wielkim pożytkiem dla państwa i jego obywateli. Wspomniana ustawa wzmocniła także ochronę prawną funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

Cieszę się, że mogę Was dzisiaj poinformować o przygotowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycji kompleksowego uregulowania pozycji prawnej OSP w formie odrębnej ustawy. Projektowane przepisy spełnią słuszne oczekiwania środowiska ochotniczego pożarnictwa, m. in. poprzez wprowadzenie dodatku emerytalnego dla druhen i druhów z 25-letnim stażem. Przewidują one również wzmocnienie ochrony prawnej strażaków-ochotników do poziomu przypisanego obecnie funkcjonariuszom PSP. Umożliwią one także Prezydentowi RP odznaczanie szczególnie zasłużonych druhów nowym, specjalnym odznaczeniem – Krzyżem św. Floriana.

Drodzy Strażacy! Wykonujecie trudną i odpowiedzialną służbę, narażając dla bezpieczeństwa Polaków własne zdrowie, a niekiedy życie. Zasługujecie na to, aby państwo zapewniało Wam godne warunki do realizacji Waszej misji. Wszystkim Strażakom, zarówno z jednostek zawodowych, jak i ochotniczych, życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

Mariusz Kamiński                                 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji                                                  

o autorze

Redakcja/Łukasz