W minioną sobotę w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobżenicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2010. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu strażackiego a następnie przywitania zaproszonych gości, którego dokonał prezes OSP – dh Edmund Celkowski.

&Zebranie swą osobą zaszczycili m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile mł.bryg. Robert Komarnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Łobżenica Eugeniusz Cerlak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy Edward Starszak, Komendant Miejsko – Gminny OSP Igor Łosoś.

Następnie minutą ciszy uczczono śmierć druha Dariusza Palacza, po czym przedstawiono porządek obrad. Walne zebranie było bardzo dobrą okazją do wręczenia odznaczeń za wieloletnią działalność w szeregach jednostki. Wyróżnieni zostali: dh Wojciech Cenkała(10 lat członkostwa), dh Marcin Stuba i dh Baron Adam(25 lat członkostwa), dh Adam Grzegorek i dh Władysław Graj(25 lat członkostwa), dh Andrzej Pankau(30 lat członkostwa), dh Eugeniusz Wodziński, dh Kazimierz Sobieszczyk, dh Tadeusz Brauer oraz dh Józef Baron(45 lat członkostwa).

W dalszej części spotkania odczytano sprawozdanie z działalności OSP(dh Edmund Celkowski), sprawozdanie finansowe(dh Krystyna Muzolf), sprawozdanie naczelnika z wyjazdów alarmowych oraz z zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego(dh Wojciech Siuda), sprawozdanie Komisji Rewizyjnej(dh Zbigniew Grudziński) oraz projekt planu działalności i plan finansowy na przyszły rok. Przy pięciu głosach wstrzymujących udzielono absolutorium Zarządowi OSP.&

&

Pod koniec części oficjalnej obyły się wybory nowych władz jednostki.

Skład Zarządu OSP przedstawia się następująco:

 1. Prezes – dh Edmund Celkowski
 2. Wiceprezes – dh Tadeusz Brauer
 3. Naczelnik – dh Piotr Graj
 4. Zastępca Naczelnika – dh Jerzy Chmielewski
 5. Skarbnik – dh Krystyna Muzolf
 6. Sekretarz – dh Kamil Pająk
 7. Kronikarz – dh Józef Stuba
 8. Gospodarz – dh Heliodor Stuba
 9. Członek Zarządu – dh Kazimierz Wasiak

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący – dh Eugeniusz Wodziński
 2. Zastępca Przewodniczącego – dh Józef Baron
 3. Sekretarz – dh Wojciech Kapeja
 4. Członek – dh Wiesław Waligórski
 5. Członek – dh Kazimierz Sobieszczyk

Skład Delegatów na Zjazd Miejsko-Gminny OSP:

 1. dh Siuda Wojciech
 2. dh Jankowski Andrzej
 3. dh Graj Piotr
 4. dh Celkowski Edmund

Skład Przedstawicieli na Zjazd Miejsko-Gminny OSP

 1. dh Jankowski Andrzej
 2. dh Celkowski Edmund
 3. dh Wasiak Kazimierz

Skład Pocztu Sztandarowego:

 1. dh Graj Bartosz
 2. dh Dolatowski Radosław
 3. dh Sieg Sebastian
 4. dh Pająk Kamil
 5. dh Mrotek Maciej
 6. dh Stefaniak Jarosław

&

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek w postaci ciepłego posiłku, ciasta, kawy i napojów.&

o autorze

Redakcja