W sobotę 5 października na terenie PZG ZSP METGAL Sp. z o.o. odbyły się ćwiczenia doskonalące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Ćwiczenia składały się z trzech epizodów:

– w zbiorniku gazu usytuowanym na terenie zakładu zajmującego się produkcją aerozoli, dochodzi do rozszczelnienia elementu instalacji (rurociągu), w wyniku którego dochodzi do emisji gazu. Istnieje duże prawdopodobieństwo powstania atmosfery wybuchowej. W pobliżu zbiornika znajdują się budynki (najbliższy w odległości ok. 30 m.), w których mogą przebywać pracownicy zakładu;

– w budynku produkcyjno – magazynowym o wymiarach doszło do pożaru dachu. Próbę ugaszenia pożaru w początkowej fazie jego rozwoju podjęło dwóch pracowników zakładu. W związku z wystąpieniem zewnętrznych oznak pożaru w postaci zadymienia, osoby postronne powiadomiły straż pożarną;

– na drodze prowadzącej do zakładu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wewnątrz znajdują się osoby poszkodowane.

W ćwiczeniach udział wzięło dwanaście jednostek OSP.

Foto. KM PSP Łódź

o autorze

Redakcja/Łukasz