W tłusty czwartek, 27 lutego 2014 roku odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego połączona z oficjalnym przekazaniem nowych pojazdów i sprzętu.

Uroczystość przekazania rozpoczęła się w samo południe przywitaniem wszystkich zebranych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi przy ulicy księdza Tymienieckiego. Następnie przedstawiciele poszczególnych komend miejskich i powiatowych PSP otrzymali akty przekazania z rąk zastępcy komendanta głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego.

Oficjalnie przekazano:

 • kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych – KM PSP Łódź,
 • kontener inżynieryjno-technicznego ze sprzętem do usuwania skutków katastrof i żywiołów – KP PSP Sieradz,
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy – KM PSP Skierniewice,
 • przyczepa specjalna z pompą o dużej wydajności do czystej wody wraz z osprzętem – KM PSP Łódź,
 • samochód wężowy SW-3000 – KP PSP Koluszki,
 • lekki samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem i modułem gaśniczym – KP PSP Zduńska Wola,
 • średni samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem – KP PSP Tomaszów Mazowiecki,
 • ciągnik siodłowy Scania z naczepą cysterną o pojemności 25000 litrów – KM PSP Łódź,
 • &zestawy narzędzi hydraulicznych,
 • &sprzęt ratownictwa medycznego,
 • zestaw do nauki udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran,
 • namiot dekontaminacyjny.
  &

Kolejnym etapem przekazania było poświęcenie nowych pojazdów i dwóch kontenerów. W uroczystości udział wzięli m.in.: zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Marek Mazur, prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska,&wiceprezydent miasta Łodzi Radosław Stępień, zastępca prezesa WFOŚiGW w Łodzi Wiesław Łukomski, &komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbrygadier Andrzej Witkowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi druh Jan Ryś, starostowie, komendanci miejscy/powiatowi PSP z terenu województwa łódzkiego, strażacy PSP, media.

Po zakończeniu przekazania wszyscy zebrani udali się do sali konferencyjnej w położonym obok placu budynku. Podsumowano tam działalność strażaków województwa łódzkiego w minionym roku.

W 2013 roku strażacy w województwie łódzkim wyjeżdżali łącznie do 29688 zdarzeń, w skład których wchodzą:

 • pożary – 7207,
 • miejscowe zagrożenia – 20503,
 • alarmy fałszywe – 1978.
  &

W minionym roku jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego zakupiły sprzęt za ponad 13,8 mln zł. Z tej kwoty 8,5 mln zł przeznaczono na zakup nowych samochodów. Powyższa kwota została uzbierana ze środków: Unii Europejskiej, rezerwy celowej, Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP, Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. łódzkiego, WFOŚiGW, samorządów oraz z innych źródeł.

Środki finansowe w 2013 roku otrzymały także Ochotnicze Straże Pożarne województwa łódzkiego będące w KSRG w kwocie 5&166&381,00 złotych. &&

W trakcie narady przedstawiono również kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego w 2014 roku. Celem strategicznym, wyznaczonym przez Komendanta Głównego PSP, jest Poprawa bezpieczeństwa obywateli i zapewnienie skutecznej ochrony ludności i ratownictwa. Realizowanie powyższego celu, wraz z 8 celami podstawowymi, wymagać będzie m.in.:

 • doskonalenia funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • doskonalenia systemu rozpoznawania i analizowania zagrożeń pożarowych i nie tylko oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 • poprawy jakości bazy logistycznej i zasobów sprzętowych w skład czego wchodzi np.: poprawa stanu bazy lokalowej i jej wyposażenia, standaryzacja wyposażenia,
 • zapewnienie wyszkolonej kadry na potrzeby PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
 • zwiększenie dostępności, różnorodności i innowacyjności w zakresie informowania społeczeństwa o występujących zagrożeniach i metodach przeciwdziałania im poprzez, np.: stronę internetową www.straz.lodz.pl i czasopismo łódzkich strażaków „Kurier Strażacki”.

Tekst: Piotr Strzałek, materiały prasowe
Zdjęcia: Piotr Strzałek

o autorze

Redakcja