Na początku marca doszło do wymiany korespondencji pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Łodzi, a Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3. Tematem była wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2 marca Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego. Wśród nich znalazła się Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 w Łodzi.

Podczas spotkań komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się szczegółowo z warunkami pełnienia służby w każdej z wizytowanych jednostek. Przeprowadził ze strażakami szereg rozmów, zwrócił uwagę na specyfikę i różnorodność lokalnych zagrożeń w rejonach operacyjnych poszczególnych komend PSP. Komendant omówił także wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz dodatkowych środków, które trafiają do jednostek PSP i OSP. W rozmowach ze strażakami komendant główny PSP wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczych, a także za dobrowolne prace, które wyraźnie podnoszą standard warunków socjalnych w obiektach komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych – czytamy na stronie Komendy Głównej PSP.

We wtorek 5 marca Komendant Miejski PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Wąsik skierował do bryg. Władysława Duraja, Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 pismo, w którym poinformował: ‘W dniu wizyty Komendanta Głównego PSP, przebywając w JRG 3 wraz z moim zastępcą bryg. Jackiem Konciakiem, stwierdziliśmy karygodny stan przygotowania tej jednostki, określony powyższymi wytycznymi.’

Komendant jako ‘stan naganny’ uznał porządek na terenie jednostki, przygotowanie merytoryczne strażaków, umundurowanie służbowe i zdyscyplinowanie.

Dzień później na biurko Komendanta trafiła odpowiedź Dowódcy JRG 3. Duraj stwierdził, że strażacy posprzątali wszystkie pomieszczenia, a zmiana przejmująca nie wniosła uwag. Odniósł się również do ‘nagannego’ przygotowania strażaków.

‘Z załączonej notatki służbowej wynika, że podczas oczekiwania na wizytę Komendanta Głównego nie zadawano załodze żadnych merytorycznych pytań – nie rozumiem więc skąd tak negatywna ocena moich podwładnych. W związku z tym trudno mi się odnieść do tego zarzutu i mimo najszczerszych chęci nie jestem w stanie zrozumieć na jakiej podstawie Pan Komendant ocenił w taki sposób merytoryczne przygotowanie strażaków’ – napisał Dowódca.

Przypomniał również, że strażacy są zawsze przygotowani pod względem merytorycznym o czym świadczy ocena bardzo dobra z kontroli Zespołu Inspekcyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP, która została przeprowadzona pod koniec lutego.

Do całej tej sytuacji dochodzi list, a dokładnie list otwarty strażaków z łódzkiej ‘trójki’, w którym odpierają zarzuty i skarżą się między innymi na brak dodatku służbowego po otrzymaniu awansów i środków na remonty pomieszczeń w strażnicy.

Pisma i list otwarty opublikowano na facebookowym profilu Mundurowi Dziękują Rządowi.

o autorze

Redakcja/Łukasz