W piątek 7 maja 2010 roku w Łodzi odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 wciągnięciem flagi narodowej na maszt i przeglądem pododdziałów na placu przy ulicy Przybyszewskiego 60A.

[galeria=1,prawa]Po wysłuchaniu przemówień uroczyście otwarto i poświęcono nowy budynek Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowany przy wspomnianym wyżej adresie. Przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście i osoby dzięki którym powstał niniejszy obiekt a jednostkę poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski. Nowy budynek znacząco poprawił warunki pracy strażaków. W sześciu garażach znajdują się:

  • Star/Man 12.227 GBA1,6/16/2,5 305[E]21
  • Man LE 18.285 GCBA5/30 305[E]25
  • Mercedes 1831 Bronto 304[E]44
  • Man TGL 12.240 SHD-25 305[E]53
  • Renault Kangoo SLOp 305[E]90
  • Mercedes 1120 SKw 305[E]82
  • Volvo FL10 INTERCOOLER 304[E]49

[galeria=23,lewa]W Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Kościelnej 8/10 o godzinie 11.00 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski odprawił Mszę świętą w intencji strażaków PSP i OSP. W nabożeństwie udział wzięli funkcjonariusze PSP i Druhy z OSP wraz z pocztami sztandarowymi, kominiarze, kompania honorowa PSP i policji. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani, w asyście orkiestry dętej OSP z Uniejowa, wzięli udział w przemarszu ulicami miasta na miejsce pikniku – rynek Manufaktury. Pochód prowadził jeździec konny w stroju nawiązującym do tradycji strażackich.

[galeria=53,prawa]O godzinie 12.30 otwarto strażacki piknik. Pierwszą z wielu atrakcji była wystawa 15 zabytkowych i nowoczesnych pojazdów strażackich. Dużym zainteresowaniem cieszył się również strażacki poduszkowiec HT-P 400 ANAKONDA (331-Ł3) z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Piotrkowie Trybunalskim oraz 68 metrowy podnośnik Bronto Skylift F68 HLA na podwoziu Mercedesa 3538 (303[E]53). Poduszkowiec wykorzystuje się do działań w trudnych warunkach terenowych. Poruszać się może po każdym terenie: asfalt, bagna, lód, woda, śnieg. Napędzany jest silnikiem lotniczym a maksymalne obciążenie wynosi 350 kg (max. 4 osoby). Ciekawostką był zabytkowy samochód gaśniczy zza oceanu – American La France z USA. Oprócz tego zwiedzający mogli obejrzeć wystawę starych i nowych motocykli.

[galeria=40,lewa]W czasie pikniku nie zabrakło pokazów strażackich również z udziałem publiczności. Jako pierwsza zaprezentowała się specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego przedstawiając ratowanie poszkodowanych uwięzionych na wysokości. Najmłodsi widzowie wzięli udział w pokazach grupy poszukiwawczo – ratowniczej z psami. Zadaniem ratownika na czterech łapach było znalezienie osoby ukrytej w jednej z czterech beczek. Ratownicy z tej grupy wraz z psami brali udział w działaniach ratowniczych na Haiti po trzęsieniu ziemi.

[galeria=67,prawa]Natomiast druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Sworawy przedstawili pokaz gaszenia ognia przy użyciu zabytkowej, ręcznej sikawki z przełomu XIX i XX wieku. Ówczesną siłą napędową tych pojazdów był koń. Oprawę muzyczną imprezy zapewniały orkiestry strażackie z: Aleksandrowa Łódzkiego, Piątku, Przecławia i Uniejowa.

W trakcie pikniku, o godzinie 13.00, w pobliskim hotelu andel’s w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 17 wręczono odznaczenia i awanse służbowe ponad 100 zasłużonym strażakom z województwa łódzkiego.

[galeria=19,lewa]W piątkowej uroczystości wzięło udział wielu gości. Byli to m.in.: Pan Zbigniew Sosnowski Podsekretarz Stanu w MSWiA, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pani Krystyna Ozga Wicewojewoda Łódzki, Pan Włodzimierz Fisiak Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, insp. Marek Działoszyński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, pułkownik Wojciech Filkowski Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, podpułkownik Andrzej Pochopień Szef Szkolenia 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, Pan dr Jacek Szer Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan Andrzej Budzyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wraz z Wiceprezesem Panem Andrzejem Czaplą, Pan Tomasz Sadzyński p.o. Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezydent Pani Wiesława Zewald, Pan dr Jerzy Kropiwnicki były Prezydent Miasta Łodzi.

[galeria=9,prawa]Obecni byli również: radni reprezentujący Sejmik Województwa Łódzkiego, prezydenci, starości oraz przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego, byli komendanci główni i wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, księża kapelani na czele z mł. bryg. ks. Henrykiem Betlejem Kapelanem Wojewódzkim Strażaków, brać kominiarska na czele z Przewodniczącym Sekcji Kominiarzy przy Cechu Budowlanym Panem Bogdanem Okupskim, członkowie Prezydium Zarządu Głównego oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP, przewodniczący związków zawodowych, działających w PSP i przedstawiciele resortowej ochrony przeciwpożarowej, emerytów oraz rencistów PSP.

Tekst i zdjęcia: Piotr Strzałek

o autorze

Redakcja