Łódzka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa:

Czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z prawem opcji na trzy samochody

Napęd 4×2, zbiornik wody 2500 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A16/8-2,5/40, wciągarka.

Pięciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z prawem opcji na dwa samochody

Napęd 4×4, zbiornik wody 2500 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A16/8-2,5/40, wciągarka.

Trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z prawem opcji na pięć samochodów

Napęd 4×4, zbiornik wody 5000 – 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A32/8-2,5/40, wciągarka.

Jednego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z prawem opcji na cztery samochody.

Napęd 4×4, zbiornik wody 7000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A40/8-2,5/40, wciągarka.

We wszystkich samochodach należy wykonać mocowanie na sprzęt opisany w specyfikacji.

W dokumentacji nie znalazła się informacja o odbiorcach końcowych.

Zamówienie należy wykonać do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl