Kilka dni temu Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ogłosił dwa nabory do służby. Wolnych miejsce jest aż dwadzieścia pięć.

Pierwszy nabór dotyczy służby we wszystkich Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych na stanowisku docelowym starszy ratownik w systemie zmianowym. Od kandydata wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej i zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w PSP. Komenda chce przyjąć do służby 19 kandydatów.

Drugi nabór skierowany jest do osób, które posiadają wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczne, inżynieria procesowa i ochrona środowiska, biologia, biotechnologia, biomonitoring lub inżynieria bezpieczeństwa pożarowego SGSP – studia cywilne. Wolnych jest sześć miejsc.

Oba nabory składają się z sześciu etapów: ocena dokumentów, test sprawności fizycznej, sprawdzian lęku wysokości, sprawdzian z pływania, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej.

Wszystkie dokumenty znajdziecie na stronie kmpsplodz.pl  

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz