Łomżyńska straż pożarna ma nowego komendanta

Brygadier Arkadiusz Obrycki został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Łomży.

Arkadiusz Obrycki pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej od 1998 roku. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu służył w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Piszu, następnie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Kolnie, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódca zastępu, dowódca sekcji, dowódca zmiany, zastępca dowódcy JRG i dowódca JRG.

W latach 2022-2024 Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łomży.

Na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP zastąpił bryg. Adama Kalinowskiego, który w lutym przeszedł na emeryturę.

Decyzję o powołaniu nowemu komendantowi wręczył Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Kondrat podczas Powiatowego Dnia Strażaka w Nowogrodzie.

foto. KM PSP Łomża

Exit mobile version