Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury jeszcze w tym roku wzbogaci się nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. przeprowadziła postępowanie przetargowe na dostawę używanego lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 6×6 wraz z wyposażeniem.

Zgodnie ze specyfikacją, wymagany był samochód wyprodukowany nie później niż w 2010 roku wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 12 000 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 12% pojemności zbiornika wody, agregat proszkowy 250 kg z linią szybkiego natarcia, agregat CO2 120 kg, autopompę o wydajności min. 6000 l/min, działko zderzakowe wodno-pianowe o wydajności min. 1500 l/min, linię szybkiego natarcia i instalację zraszaczową.

Wraz z wozem należy dostarczyć elektryczną pompę zanurzeniową, pilarki, zestaw narzędzi nieiskrzących, agregat oddymiający, zestaw do uszczelniania wycieków, poduszki wysoko i niskociśnieniowe, zestaw narzędzi hydraulicznych, sprzęt burzący i armaturę wodno-pianową.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęła oferta od firmy Rosenbauer Polska, która zaoferowała samochód z 2013 roku i przebiegiem blisko 8 tys. kilometrów. Wykonanie zamówienia wyceniła na 2 381 316 zł brutto. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

Samochód powinien trafić do jednostki w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Foto. PL Olsztyn – Mazury

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl