„Lubelskie wspiera OSP”. 6 milionów dla druhów

foto. Łukasz Charlak

Do 26 stycznia 2024 roku jednostki OSP z województwa lubelskiego mogą wnioskować o środki z zadania pod nazwą „Lubelskie wspiera OSP”. Do podziału jest 6 milionów złotych.

Według przyjętego regulaminu jednostki mogą wnioskować o dotacje maksymalnie w wysokości 10 tysięcy złotych.

Środki można przeznaczyć na zakupy bieżące np. węże, latarki, hełmy, radiotelefony itp., zakup ubrań specjalnych, zakup sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego oraz na remont lub zakup samochodów. Wnioski trzeba składać w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie lub przesłać pocztą/kurierem.

Wyniki powinniśmy poznać na przełomie lutego i marca. Zadania z przyznaną dotacją trzeba zrealizować do końca września.

Celem zadania jest zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawa funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Exit mobile version