W poniedziałek 1 lutego w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Na szkolenie skierowanych zostało 30 strażaków Państwowej Straży Pożarnej odbywających służbę przygotowawczą w jednostkach organizacyjnych PSP województwa lubelskiego i podlaskiego.

Nauka odbywać się będzie w trybie ciągłym w formie skoszarowanej i podzielona będzie na bloki: podstawowy i zasadniczy. W ramach procesu kształcenia trwającego 70 dni szkoleniowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań ratowniczych, w tym zwalczania pożarów oraz przygotowani zostaną do funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Po pozytywnym złożeniu egzaminu końcowego nabędą uprawnienia do pełnienia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych – przekazała lubelska straż pożarna.

Szkolenie realizowane jest pod nadzorem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Foto. KW PSP Lublin

o autorze

Redakcja/Łukasz