W dniach 14-18 września w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków/instruktorów do prowadzenia działań z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, podawania skutecznych prądów gaśniczych w celu schładzania warstwy podsufitowej, prawidłowej procedury otwarcia drzwi podczas wejścia do pożaru, doskonalenia technik wentylacji oraz przeszukiwania zadymionych pomieszczeń a także prawidłowego rozpoznania podczas przyjazdu do miejsca zdarzenia – wyjaśnia kpt. Michał Borkowski.

Szkolenie ukończyło trzynastu strażaków z komend Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.

W szkoleniu wykorzystano trenażer do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych, który trafił do Ośrodka Szkolenia w 2018 roku.

Foto. KW PSP Lublin 

o autorze

Redakcja/Łukasz