11 października w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego pod nadzorem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Na szkolenie skierowano 31 strażaków Państwowej Straży Pożarnej odbywających służbę przygotowawczą w jednostkach organizacyjnych PSP województwa lubelskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach procesu kształcenia trwającego 70 dni szkoleniowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań ratowniczych, w tym zwalczania pożarów oraz przygotowani zostaną do funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z  egzaminu końcowego nabędą uprawnienia do pełnienia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP – poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

Foto. KW PSP Lublin 

o autorze

Redakcja/Łukasz