Urząd Miasta Luboń w porozumieniu ze Strażą Miejską w Luboniu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną Luboń uruchomi dla mieszkańców miasta specjalny numer alarmowy w ramach akcji Bezpieczny Luboń 2013.

Z dniem 01 lutego 2013 roku na terenie Miasta Luboń zostanie uruchomiony dla mieszkańców, całodobowy numer alarmowy 697&630 824, w celu powiadamiania w przypadku wystąpienia zdarzeń klimatycznych (powalone drzewa na skutek silnego wiatru, lokalne podtopienia w wyniku intensywnych opadów deszczu,) oraz zdarzeń z udziałem zwierząt (potrąconych i padłych wskutek wypadku komunikacyjnego, bezdomnych i agresywnych oraz pojawienia się dzikich zwierząt).

Z inicjatywą uruchomienia telefonu alarmowego dla mieszkańców, wystąpiła Katarzyna Frąckowiak – radna Samorządowego Forum Obywatelskiego w Radzie Miasta Luboń. Po analizie i pozytywnej opinii wydanej przez Dariusza Szmyta Burmistrza Miasta Luboń, realizacją przedsięwzięcia zajął się Zespół Zarządzania Kryzysowego. Opracowano szczegółowe procedury na wypadek wystąpienia zdarzeń szczególnych na terenie miasta.

Uruchomiono stały dyżur, który pełniony będzie w systemie 24 godzinnym, na zmianę przez Straż Miejską (w godzinach pracy) i Ochotniczą Straż Pożarną (w dni wolne i święta), w stałej siedzibie służb, pod tym samym numerem telefonu. Weryfikacją informacji od mieszkańców oraz uruchomieniem procedur będzie zajmował się dyżurny. W celu ewidencji zgłoszeń oraz poprawy jakości usługi wszystkie rozmowy są nagrywane.

Taka organizacja dyżuru zapewnia dyżurnemu pełny dostęp do środków powiadamiania i alarmowania służb w mieście. Dyżurny w zależności od otrzymanego i zweryfikowanego zdarzenia będzie podejmował decyzję, kogo należy powiadomić i jakie działanie podjąć, zgodnie z odpowiednią procedurą.

Działalność Dyżurnego w znaczący sposób nie zmieni zakresu i sposobu działania służb na terenie miasta, ale ułatwi kontakt mieszkańców w celu powiadamiania o wypadkach, które ich niepokoją, a noszą znamiona zdarzeń wymienionych w komunikacie. Projekt w całości finansowany jest z budżetu miasta Luboń.

To dla mnie ważne, aby nasi mieszkańcy czuli się w mieście bezpiecznie. Stąd też każda inicjatywa koordynująca współpracę służb, podnosząca poczucie społeczne bezpieczeństwa jest dla mnie istotna i ją wdrażamy. &Stąd stawiamy na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, niechronionych uczestników ruchu drogowego i szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne – mówi Dariusz Szmyt, Burmistrz Lubonia.

Projekt jest nowatorski i mamy nadzieje, że sprawdzi w praktyce się na terenie Lubonia. Na początku będziemy skrupulatnie przyglądać się funkcjonowaniu systemu, na bieżąco reagować i korygować nieprawidłowości, jednak że przypominamy mieszkańcom że służba dyżurna działająca pod podanym numerem telefonu alarmowego w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak:

  • Pogotowie Ratunkowe,
  • Policja,
  • Straż Pożarna,
  • Straż Miejska,
  • Pogotowie Gazowe,
  • Pogotowie Wodne,
  • Pogotowie Energetyczne,
  • Pogotowie Weterynaryjne,
  • Służby Sanitarne,

które są osiągalne pod dotychczas obowiązującymi numerami telefonów i działają zgodnie z przeznaczeniem.

Źródło: Urząd Miasta Luboń

o autorze

Redakcja