Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu wdraża w samochodach ratowniczo-gaśniczych zintegrowany system lokalizacji pojazdów i nawigacji. Jednocześnie lubońska jednostka zostanie objęta nowoczesnym rozwiązaniem funkcjonującym głównie w pojazdach Państwowej Straży Pożarnej.

System DTS-3001 działający pod kontrolą systemu Windows XP składa się z 10 calowego panelu dotykowego i jednostki centralnej wyposażonej w moduł GPS i GSM. Załoga pojazdu ma do dyspozycji zmodyfikowaną wersję programu AutoMapa, której interfejs pozwala na wysyłanie oraz odbieranie informacji od dyspozytora oraz szybką komunikację za pomocą zdefiniowanych przycisków określających bieżący status działania.

Terminal umożliwi niemal natychmiastowe podjęcie działań. Trasa do miejsca zdarzenia będzie wyznaczona automatycznie zaraz po wejściu do pojazdu. Jednocześnie podczas działań możemy szybko przekazywać stan realizacji zadania do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP. – przedstawia podstawowe zalety systemu Prezes OSP Luboń, Marek Maciejewski.

Zainstalowane dodatkowe moduły umożliwiają bieżące śledzenie pozycji, prędkości i statusu wszystkich pojazdów objętych systemem, co przede wszystkim usprawnia koordynowanie działań z Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP. System lokalizacji i nawigacji zainstalowany w pojazdach bojowych OSP Luboń został opracowany w oparciu o założenia Komendy Głównej PSP i spełnia wszelkie wymagania w zakresie terminali samochodowych i ich oprogramowania.

Jednostka OSP Luboń posiada na wyposażeniu trzy samochody ratowniczo-gaśnicze oraz samochód lekki rozpoznania ratowniczego. Obecnie system będzie pracował w dwóch pojazdach: pierwszo wyjazdowym GBA Star-Man 12-157 oraz GCBA Man TGM 18.290. Na chwilę obecną pojazdy GBA Star 244 i SLRr Citroen Berlingo nie posiadają tego systemu.

Współautorem materiału jest Autor Napierała z redakcji serwisu luboń.tv

o autorze

Redakcja