W dniu 19 lipca dyżurny z Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie otrzymał zawiadomienie o pożarze lasu. Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się dymu zadysponowano aż 10 jednostek z powiatu żuromińskiego.

Na szczęście powiadomienie o pożarze było zalążkiem do przeprowadzenia ćwiczeń pod nazwą „Gościniec Myśliwski” dla ochotniczych straży z powiatu, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W sumie udział brało 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz druhowie z Państwowej Straży Pożarnej.

Odprawa odbyła się w Lubowidzu, gdzie przedstawiono plan działania. W założeniu był pożar lasu. Każda jednostka miała swój odcinek, który gasiła. Wyodrębniono trzy odcinki bojowe. Pierwsze dwa miały na celu przybycie strażaków na miejsce powstania pożaru lecz z powodu dużego powstania ogniwa musiały współpracować z resztą jednostek, które dość szybko przyjechały na miejsce zdarzenia. Natomiast trzecim odcinkiem był punkt czerpania wody. W każdym samochodzie bojowym wraz z druhami ochotnikami do akcji wyruszyli dowódcy z jednostki państwowej. To oni kierowali strażaków co mają kolejno robić oraz w razie jakichkolwiek pytań zgłaszać się mieli bezpośrednio do nich. Przed wyruszeniem na ćwiczenia sprawdzono sprzęt bojowy znajdujący się w samochodach oraz zaświadczenia kierowców. Ważnym elementem było wspólne działanie strażaków podczas akcji. Jednostki zaopatrzone w bogatszy sprzęt strażacki musiały pożyczyć tym, które jego nie posiadały. Na miejscu również była policja, która kierowała ruchem podczas zaopatrzenia wody. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z BHP oraz technikami strażackimi.

Na koniec wszyscy udali się na posiłek przygotowany przez leśniczego opiekującego się obiektem w Konopatach. Wówczas omówiono przebieg akcji. Każdy dowódca odcinków bojowych zdał relację z działań bojowych.

Zaznaczmy, że ćwiczenia te są przygotowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, będących nieodzowną pomocą dla Państwowej Straży Pożarnej podczas większego zagrożenia pożarowego.

Artykuł + Foto: Ewelina Wypych

o autorze

Redakcja