Na podstawie rozkazu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na poligonie wojskowym w Wędrzynie przeprowadzone zostały ćwiczenia ‘WIOSNA 2019’.

W ćwiczeniach udział wziął moduł pomp wysokiej wydajności (HCP) ‘ZACHÓD’ i specjalistyczne grupy ratownicze działające na terenie województwa lubuskiego.

Dowódcy modułu HCP sprawdzili przygotowanie sprzętowe oraz sprawność strażaków pod względem przygotowania zaplecza logistycznego (budowa obozowiska z całym zapleczem higieniczno-sanitarnym i kwaterunkowym). Następnie sprawdzono możliwości i umiejętności bojowe poprzez ćwiczenia terenowe z zakresu pompowania wody w ramach przeciwpowodziowych działań ratowniczych.

Kolejnego dnia swoje umiejętności sprawdzili nurkowie PSP z pięć grup wodno-nurkowych. Uczyli się współdziałać pomiędzy grupami w zakresie prowadzenia działań ratowniczych na akwenach przy akcjach długotrwałych i potrzebie współdziałania ze strażakami z innych grup.

Swoje umiejętności i sprawdzili również strażacy ze specjalistycznych grup wysokościowych z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Tematem ich ćwiczeń było współdziałanie podczas działań ratowniczych związanych z ewakuacją poszkodowanych z zagłębień terenu i budynków, zużyciem technik alpinistycznych.

Foto. KW PSP Gorzów Wlkp.

o autorze

Redakcja/Łukasz