Od 27 października 2020 roku do CNBOP w Józefowie można składać dokumenty niezbędne do wydania opinii technicznej dla używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jakie jest zainteresowanie? Sprawdziliśmy!

Dla przypomnienia, podstawą do wydawania opinii jest Ustawa z 14 sierpnia  o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 roku w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju.

Zapytaliśmy w CNBOP ile do tej pory wpłynęło wniosków i ile wydano opinii technicznych.

Według stanu na dzień 8 stycznia br. do Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej złożono 32 wnioski o wydanie opinii technicznych dla używanych samochodów ratowniczo – gaśniczych. Pozytywną opinię uzyskały 24 pojazdy, jeden wniosek nie spełniał wymagań ponieważ pojazd przekroczył wiek ustalony w ustawie. Pozostałe wnioski były lub są w trakcie procedowania.

Ile trwa wydanie opinii? Czas trwania pojedynczego procesu opiniowania dla samochodu używanego bez stwierdzenia niezgodności w trakcie badań wyniósł trzy dni robocze – przekazało nam Centrum.

Dokładnych kwot wydania opinii CNBOP nie chciało nam przekazać, poinformowano nas jedynie że są one ustalane indywidualnie na podstawie udokumentowanych godzin pracy i stawki godzinowej.  

Foto. CNBOP

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz