Małopolska. Unijne dotacje dla OSP na wozy

foto. Grzegorz Fortuna

W województwie małopolskim trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie na zakup samochodów dla jednostek OSP.

Chodzi projekt ‘Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna’, który jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Przyjęty regulamin, zakłada, że koszt kwalifikowany jednego samochodu to 1,2 mln zł, natomiast dofinansowanie tj. BON stanowi 65% kosztów, czyli 780 tysięcy, pozostałe 420 tysięcy to wkład samorządu. Jeśli wóz będzie droższy to brakujące środki dokłada samorząd.

Za przeprowadzenie przetargu odpowiedzialne będzie Województwo Małopolskie – lider projektu.

Planowane do zakupu są średnie samochody ratowniczo – gaśnicze typu GBARt z napędem 4×4 i zbiornikiem wody o pojemności 2500 litrów.

Uprawnione do składania wniosków są gminy z województwa małopolskiego, z wyłączeniem gmin miejskich na prawach powiatu tj. Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Termin składania wniosków mija 2 lutego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2025.

Exit mobile version