Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał st. bryg. Marka Bębenka ze stanowiska Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Starszy brygadier Marek Bębenek stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zajmował od 29 marca 2019 roku, wcześniej był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Stanisława Nowaka, a jeszcze wcześniej Komendantem Powiatowym PSP w Chrzanowie.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej komendanta wojewódzkiego odwołuje i powołuje  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego PSP.

Foto. KW PSP Kraków 

o autorze

Redakcja/Łukasz