Małopolskie plutony wkrótce zasilą WOO

foto. KW PSP Kraków

Wybrane Powiatowe Plutony Zaopatrzenia Wodnego z województwa małopolskiego wkrótce zostaną włączone do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Małopolskie PPZW formowane były od 2022 roku, proces zakończył się w listopadzie. W efekcie każda komenda na terenie województwa ma do dyspozycji Pluton Zaopatrzenia Wodnego OSP.

Głównymi założeniami operacyjnymi dla każdego z PPZW OSP było zapewnienie możliwości zbudowania magistrali wodnej składających się z dwóch linii węży W-110 o długości min. 300 mb, posiadanie bufora wodnego o pojemności min. 10 m3, osiągnięcie wydatku wodnego min. 4000 litrów/minutę. Dodatkowo należało opracować system szybkiego rozwijania linii W-110 w oparciu o przyczepy, quady i pojazdy terenowe. W chwili obecnej nadal trwa rozwój zdolności PPZW OSP, a “rekordziści” mogą obecnie zbudować bufor wodny o pojemnościach ponad 40 m3, oraz możliwość zbudowania magistrali wodnej z linii W-110 o dł. ponad 1000 mb – wyjaśnia Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie.

Komenda Wojewódzka PSP zdecydowała o włączeniu w struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Plutonów z powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i wielickiego. Każdy z nich zyska również swoją nazwę np. AKWEN CHRZANÓW, AKWEN TARNÓW itp.

Wyposażenie

Nie ma jednego ustalonego z góry standardu wyposażenia Plutonów. Na przykład jeden składa się z lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych, quada i przyczep wyposażonych w niezbędny sprzęt.

Inny działa z kolei w oparciu o lekkie i średnie samochody, quada, przyczepy wężowe i agregat pompowy.

Jest to pierwsze w kraju rozwiązanie systemowe wprowadzone w skali całego województwa.

Exit mobile version