Od dnia 6 czerwca br ochotnicy z woj. Małopolskiego mają powody do radości – Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich.

Pomoc finansową otrzymają gminy, które wzięły udział w konkursie Pt. „Małopolskie Remizy 2012”, który ogłosił 28 lutego Zarząd Województwa Małopolskiego.&
&
W szranki konkursu stanęło 130 gmin, których wnioski (po ocenie części merytorycznej i formalnej przez powołaną na ten czas Komisję Konkursową) zostały pozytywnie rozpatrzone. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał więc dotację wszystkim gminom biorącym udział w konkursie! Łączna kwota dofinansowania wynosi – niebagatela – aż 3 528 663 zł!&
&
Każda z gmin otrzyma 70% wnioskowanej kwoty, która przeznaczona zostanie przeznaczona na modernizację strażnic OSP.&

Małopolskie Remizy to nie pierwsza tego typu inicjatywa na terenie województwa małopolskiego, tegoroczna edycja konkursu jest kolejnym etapem pomocy udzielanej gminom w zakresie dofinansowywania prac budowlano – remontowych. Podobna pomoc jest już udzielana od roku 2009.

Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego

o autorze

Redakcja