Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z podkrakowskich Więcławic w sobotę, 6 stycznia powitali swój nowy wóz strażacki.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę Moto-Truck na podwoziu MAN TGM 13.290 4×4. Na wyposażeniu m.in. zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompa o wydajności 1600 l/min, działko wodno-pianowe, zestaw narzędzi hydraulicznych, defibrylator, zestaw PSP-R1, piły do drewna, betonu i stali, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, wyciągarkę itp.

Kosztował 800 tysięcy złotych, środki pochodziły z budżetu gminy Michałowice, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i Firm Ubezpieczeniowych (ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia).

W związku z tym, że w 2018 roku jednostka obchodzi 70-lecie istnienia MAN otrzymał nazwę ‘Marian Pałęga’, był to ojciec założyciel i pierwszy prezes OSP w Więcławicach.

Foto. jednostka

o autorze

Redakcja/Łukasz