Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Hajnówce w województwie podlaskim doposażona została w nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek jednostki to dwuosiowy MAN TGS 18.510 zabudowany przez firmę Stolarczyk. Posiada on zbiornik wody o pojemności 5300 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 555 litrów, autopompę o wydajności 4300 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.

Na wyposażeniu znajduje się między innymi armatura wodno-pianowa, sprzęt burzący, aparaty OUO, pilarki, zestaw ratownictwa medycznego, motopompę, agregat prądotwórczy i przewoźne działko wodno-pianowe o wydajności 3200 l/min.

Wartość wozu to 1 249 680 złotych. W Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej zastąpił samochód GCBA 5/40 Renault Kerax, który został przekazany druhom z OSP w Narewce.

Foto. dzięki KP PSP Hajnówka 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl