Pod koniec grudnia ubiegłego roku strażacy z OSP Rzozów w województwie małopolskim odebrali swój nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek to MAN TGM 13.290 z zabudową firmy Profis, posiada ona zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2400 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Wóz został wyposażony m.in. w armaturę wodno-pianową, zestaw narzędzi hydraulicznych, aparaty OUO, zestaw ratownictwa medycznego, kamerę termowizyjną, wyciągarkę, pilarki, agregat prądotwórczy, motopompę, sprzęt burzący itp.

Kosztował 810 tysięcy złotych. Środki na jego zakup pochodziły z budżetu Gminy Skawina, MSWiA, N/WFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego i powiatu krakowskiego. Wkład własny jednostki wyniósł 140 tysięcy złotych, z czego 40 tys. zł pochodzi z licytacji i zrzutki, a 30 tys. zł ze zbiórki złomu.

Foto. jednostka 

o autorze

Redakcja/Łukasz