Już jutro ulicami Warszawy przejdzie manifestacja organizowana przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Zamkowym, następnie wszyscy uczestnicy przejdą Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, przez Plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi na Plac na Rozdrożu. W trakcie przemarszu delegacja Federacji złoży petycje w Pałacu Prezydenckim.

Na Placu na Rozdrożu odbędzie się część zasadnicza manifestacji. Zaplanowano przemówienia, happeningi, występy artystyczne i założenie petycji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według organizatorów do Warszawy może przyjechać około 20 tys. związkowców z Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Celnej.

Federacja żąda m.in.:

Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;

Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;

Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy;

Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;

Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy;

Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczającej 30 dni w roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl