23 lipca 2015 roku w Warszawie odbyła się manifestacja służb mundurowych. Kilka tysięcy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy BOR i celników domagało się między innymi podwyżek i waloryzacji płac.

Zgodnie z ustalonym scenariuszem manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11 od zbiórki poszczególnych formacji mundurowych. Pochód protestujących przemaszerował pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie nastąpiły wystąpienia liderów poszczególnych związków zawodowych. Delegacja związkowców złożyła w kancelarii premiera petycję z postulatami.

Związkowcy domagają się m.in.:

– Zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009-2015

– Stałej corocznej waloryzacji płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych od 2016 roku

– Uchwalenie nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2016-2019, która będzie uwzględniała istotny wzrost płac przez cały okres obowiązywania ustawy.

– Wprowadzenie 90 dni pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego do ustawy o L-4.

67b5faf2f096a79432a7ac106e16ec27

W manifestacji wzięło udział kilka tysięcy związkowców z organizacji związkowych podległych pod trzy ministerstwa: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów.  Wśród nich byli strażacy zrzeszeni w Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarności’ i Związku Zawodowym Strażaków ‘Florian’.

Foto. KSP NSZZ Solidarność

o autorze

Redakcja