21 kwietnia na terenie jednostki OSP Otwock – Jabłonna i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyły się warsztaty z gaszenia pożarów związanych z gazem LPG.

Jednodniowe warsztaty pozwoliły nam na pewne i skuteczne działania w przypadkach nieszczelności instalacji, pożarów i innych zagrożeń z coraz popularniejszymi instalacjami na gaz propan-butan. Całość prowadził najlepszy specjalista w tej tematyce – Dariusz Olcen – informują ochotnicy z Otwocka.

Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej podczas której każdy miał możliwość dokładniej zapoznać się z samym gazem, jego właściwościami, sposobami wykrywania i zagrożeniami jakie niesie.

Część praktyczna została zorganizowana na teren CNBOP w Józefowie gdzie strażacy niepowtarzalną okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktycznymi działaniami na jedynym w Polsce mobilnym trenażerze LPG.

Podczas szkolenia zapoznali się się z:
– właściwościami fizyko-chemicznymi wraz z charakterystyką mieszanin propan butan,
– zjawiskami towarzyszącymi emisji i pożarom gazu propan butan,
– rodzajami zbiorników, wraz z armaturą,
– z koncepcjami działań podczas uwalniania gazu propan butan do atmosfery
Przećwiczone zostały:
– wykorzystywanie urządzeń pomiarowych do określenia stref zagrożonych wybuchem,
– ograniczanie emisji fazy gazowej na armaturze instalacji zbiornika LPG,
– ograniczanie emisji fazy ciekłej na armaturze instalacji zbiornika LPG,
– kontrola podczas działań z emisją i pożarem fazy gazowej,
– kontrola podczas działań z emisją i pożarem fazy ciekłej.

W warsztatach udział wzięli strażacy z OSP Otwock-Jabłonna, OSP Wiązowna, OSP Glinianka, OSP Warszawa-Wesoła, OSP Konstantynów Łódzki oraz KM PSP z Bielska Białej (JRG2).

Foto. OSP Otwock-Jabłonna / facebook.com/osp.otwockjablonna/

17991280_1136665999778443_3811343677546512723_o

o autorze

Redakcja/Łukasz