Wsparcie dla strażaków to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas uroczystości podpisania przez WFOŚiGW w Warszawie 43 umów ze strażą pożarną na kwotę ponad 5,3 mln zł.

Jak informuje resort, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowę na zakup 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych, sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony osobistej strażaków dla ośmiu Komend z Garwolina, Otwocka, Piaseczna, Wyszkowa, Sierpca, Węgrowa, Kozienic i Warszawy. Wysokość dofinansowania wynosi 3 mln zł.

Ponadto w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” podpisano kolejne już umowy z pięcioma jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatów: piaseczyńskiego, płockiego, szydłowieckiego, sokołowskiego i otwockiego oraz z jednostką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Piaseczna na łączną kwotę dotacji 1,35 mln zł.

Środki, które przekazujemy strażakom, wspomogą działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami – powiedziała podczas podpisywania umów prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król.

Z kolei na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” podpisano 36 umów na łączną kwotę blisko 950 tys. zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

Foto. Ministerstwo Środowiska

o autorze

Redakcja/Łukasz