W dniu 21 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej w Kuczborku odbyło się spotkanie opłatkowe druhów z całej gminy. Nie było to jednak typowe spotkanie, ponieważ powagi do uroczystości dodało nietypowe odznaczenie medalem honorowym im. Bolesława Chomicza dla jednego z druhów OSP Zielona.

W spotkaniu po raz kolejny uczestniczył kuczborski ksiądz Antoni Koszorek, który w tym roku został mianowany na księdza kapelana przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Nietypowe jednak było odznaczenie najstarszego druha z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej, Pana Zenona Budzicha, który otrzymał Medal honorowym im. Bolesława Chomicza. Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Kuczbork Tadeusz Burakowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie – bryg. Adam Dobrosielski, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie – Dariusz Stumski oraz Komendant Gminny ZOSP w Kuczborku – Zygmunt Pstrągowski.

Medal im. B. Chomicza jest nadawany raz do roku dla wybranej gminy, dlatego jest on tak znaczący dla uhonorowanego. Poprzednikiem Pana Budzicha był druh z OSP Bieżuń, który podczas stulecia jednostki otrzymał „Złoty Znak Związku” – opowiadał Adam Dobrosielski. Następnie Wójt Gminy złożył wszystkim druhom życzenia świąteczne, po czym nastąpiło symboliczne podzielenie się opłatkiem.

W imieniu redakcji Polskiego Serwisu Pożarniczego gratulujemy Panu Zenonowi, a druhom z OSP Zielona zazdrościmy wzoru do naśladowania przez najmłodszych!&

Materiał na redakcja@remiza.com nadesłała Pani Ewelina Wypych

o autorze

Redakcja