Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła duży przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 29 samochodów ratowniczo – gaśniczych z podziałem na części:

Część A – dostawa sześciu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zbiornikiem wody o dużej pojemności,

Kabina 3-osobowa, napęd 6×6, moc silnika min. 420 KM, zbiornik wody min. 9000 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompa o wydajności min. 6000 l/min, działko wodno-pianowe, wciągarka.

Część B – dostawa jedenastu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Kabina brygadowa, napęd 4×4, silnik o mocy min. 230 kW, zbiornik wody 5000 – 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A32/8-3/40, działko wodno-pianowe, wciągarka.

Część C – dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

Kabina brygadowa, napęd 6×6, silnik o mocy min. 400 KM, zbiornik wody 8000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 6000 l/min, działko wodno-pianowe, wciągarka.

Część D – dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

Kabina brygadowa, napęd 4×2, zbiornik wody o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 2400 l/min, działko wodno-pianowe,

Część E – dostawa trzech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Część F – dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

Część G – dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Część H – dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,

Część I – dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dla części od E do I jest identyczna specyfikacja.

Kabina brygadowa, napęd 4×4, silnik o mocy min. 210 kW, zbiornik wody 2500 – 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa min. A16/8-2,5/40, system piany sprężonej, działko wodno-pianowe, wciągarka.

Dostawa

Firmy, które wygrają będą miały 237 dni na dostawę samochodów z części od A do E, a od F do I 180 dni.

Komenda Wojewódzka PSP nie opublikowała listy komend, które otrzymają samochody.

Foto. KM PSP Leszno

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl