Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ogłosiła duży przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych dla podległych komend.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 26 samochodów ratowniczo – gaśniczych. Postępowanie zostało podzielone na siedem części:

Cześć 1 – Dostawa sześciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 wyposażonych w zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, autopompę min. A16/8-2,5/40, wyciągarkę, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy.

Cześć 2 – Dostawa czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 wyposażonych w zbiornik wody min. 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3600 l/min, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, wyciągarkę itp.

Cześć 3 – Dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 wyposażonego w zbiornik wody min. 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3600 l/min, urządzenie gaśniczo-tnące, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, wyciągarkę itp.

Cześć 4 – Dostawa czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 wyposażonych w zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, autopompę min. A16/8-2,5/40,, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy oraz sprzęt: agregat prądotwórczy, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, armatura wodno-pianowa, kamera termowizyjna, drabina, radiotelefony, hooligan.

Cześć 5 – Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 wyposażonych w zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, autopompę min. A16/8-2,5/40,, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy oraz sprzęt: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz hydrauliczny serii eWXT firmy Lukas wraz z osprzętem lub równoważne, piła ręczna, wybijak do szyb, nóż do pasów i mata narzędziowa.

Cześć 6 – Dostawa czterech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×2 wyposażonych w zbiornik wody min. 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2400 l/min, wyciągarkę, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i sprzęt: agregat prądotwórczy, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, armatura wodno-pianowa, kamera termowizyjna, drabina, radiotelefony, hooligan.

Cześć 7 – Dostawa sześciu ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 wyposażonych w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę min. A32/10-4/40, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy i sprzęt: agregat prądotwórczy, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, armatura wodno-pianowa, kamera termowizyjna, drabina, radiotelefony, hooligan  i sygnalizatory bezruchu.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 61 dni od dnia podpisania umowy.

W dokumentacji nie znalazła się informacja do jakich komend trafią samochody.

Szacowana wartość zamówienia to ponad 22 miliony złotych. 

Foto. Jarocin112.pl 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz