Ochotnicza Straż Pożarna w Cięcinie w województwie śląskim otrzymała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Samochód klasy lekkiej został zabudowany przez firmę Perfekt na podwoziu Mercedes Benz Sprinter 519 z napędem 4×4. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 100 litrów, agregat wysokociśnieniowy o wydajności 78 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 bar z linią szybkiego natarcia, armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, pilarki, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy itp.

Nowy nabytek jednostki kosztował 404 tysiące złotych brutto. Zakup dofinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Foto. Perfekt

o autorze

Redakcja/Łukasz